Skip to main content

Executive Search Recruitment

HAPPY * GO * LUCKY

Welkom bij HAPPY Professionals, waar we ons richten op inclusief werven voor organisaties die streven naar een inclusieve cultuur, een HAPPY Workplace waar mensen zich betrokken voelen bij de organisatiedoelen en waar ze volledig zichzelf kunnen zijn.

Tijdens onze zoektocht naar geschikte kandidaten streven we naar diverse talenten, die de wereld op verschillende manieren bekijken. Hierbij gaat het niet alleen om verschillen in geslacht of culturele achtergrond, maar ook om verschillende werkstijlen. Wij geloven dat een inclusief personeelsbestand een creatieve en innovatieve werkomgeving bevordert en op inspirerende wijze waarde kunnen toevoegen aan uw organisatie.

Ons wervingsproces

Tijdens het wervingsproces ligt onze focus op de werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken van de kandidaten. Naast de traditionele cv-beoordeling zoomen we in op deze kenmerken in relatie tot de rol en het team. Afhankelijk van de gewenste personeelsbehoefte zoeken we tijdens het recruitmentproces naar uitvoerders en denkers, vernieuwers enstabiliteitsbrengers, generalisten en specialisten.

Ons proces is veelomvattend; naast de optimalisatie van uw employer brand, omvat het ook het uitvoeren van cv-screenings, gerichte interviews en het sourcen van de juiste kandidaten. Alle sollicitanten komen dus binnen op uw eigen AVG-proof platform, waar wij zorgen voor een zorgvuldige screening en administratieve afhandeling. Dit komt ten goede aan de candidate experience.

Onze favoriete klanten geloven, net als wij, dat mensen hun werk pas écht leuk vinden als ze 100% zichzelf kunnen zijn en kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Hierdoor zijn ze meer betrokken, voelen ze zich gelukkiger en verandert hun werkplek vanzelf in een HAPPY Workplace. We geloven in de kracht van samenwerken en de supporter te zijn van de ander. Daar ligt onze focus.

Succesvolle Executive Search Recruitment IN 8 STAPPEN

1

Laat ons team uw functieprofiel herzien; wij herschrijven het tot een SEO-geoptimaliseerde, inclusieve wrvingstekst.

2

Strategische jobmarketing en het creëren van succes door 'good old headhunting' en kiezen van de juiste wervingskanalen.

3

Alle sollicitanten komen binnen op uw eigen AVG-proof platform, waar wij zorgen voor een zorgvuldige screening en administratieve afhandeling. Dit komt ten goede aan de candidate experience.

4

Uit alle reacties selecteren we zorgvuldig de meeste geschikte kandidaten en stellen hen aan u voor. Met inclusief werven als doelstelling, richten wij ons op geschikte kandidaten die zich kenmerken als een uitvoerder, denker, vernieuwer, stabiliteitsbrenger, generalist of specialist, afhankelijk van uw wervingsbehoefte.

5

Kandidaten die door u worden uitgenodigd, bieden we een online assessment aan. Dit rapport toont de unieke eigenschappen van een kandidaat aan. Het doel van dit werkgerelateerd persoonlijkheidsassessment is om een beter begrip te krijgen van hoe iemands persoonlijkheidseigenschappen van invloed kunnen zijn op hun prestaties en gedrag op de werkplek. Inclusief werven gaat niet alleen om verschillen in geslacht of culturele achtergrond, maar ook om verschillende werkstijlen.

6

Pre-employment screening en een uitgebreide referentie-check voor zoveel mogelijk relevante informatie.

7

Wij adviseren tijdens het doen van een aanbod en zorgen ervoor dat het arbeidsvoorwaardengesprek geen obstakel vormt voor het onboardingproces.

8

Na het onboarden helpt onze Talent Scan om de specifieke talenten van de nieuwe collega optimaal in te zetten. Hiermee stimuleren we de nieuwe collega om zelf de belangrijkste uitdagingen te benoemen en samen met de leidinggevende concrete acties te definiëren voor de komende 100 dagen.

Onze belofte, plan B

Indien wij niet aan onze inspanningsverplichting kunnen voldoen van minimaal drie gescreende kandidaten binnen de afgesproken wervingstermijn, verlengen we de dienstverlening zonder extra kosten totdat de beloofde drie gescreende kandidaten zijn geleverd.

Met onze garantieregeling herhalen wij kosteloos(!) de gehele procedure als de aangestelde HAPPY Professionals onverhoopt binnen zes maanden na start uit dienst treedt.

Interesse? Stuur een app naar Jettie Peters, onze Consultant Executive Search

Neem contact met ons op!