En weer bewijst onderzoek dat er een direct verband is tussen het geluksgevoel en de productiviteit van werknemers. Gelukkige werknemers zijn 12% productiever. Ongelukkige werknemers zijn gemiddeld 10% minder productief. 

Lees meer op fastcompany.com:  The Future of Work: Why Happy Employees Are 12% More Productive

Financiële beloning alleen is niet meer genoeg om werknemers te motiveren en productief te laten zijn. Shawn Anker, auteur van The Happiness Advantage, constateerde dat de hersenen beter werken als een persoon zich positief voelt. Letterlijk kom je tot meer creatieve en betere oplossingen als je een positieve mindset hebt. Zie ook het blog “Heb jij al een agile en positive mindset?”Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat werknemers niet alleen effectiever zijn, maar ook nadenken over hoe zij hun collega’s kunnen helpen bij gemeenschappelijke doelen. Oftewel: Geluk leidt tot meer winst.

Wil je meer weten over de inrichting van een Happy Workplace? Lees hier meer