Skip to main content

INCLUSIEF WERVEN

Attitude is everything, so pick a good one..

Welkom bij HAPPY Professionals, waar we ons richten op inclusief werven voor organisaties die streven naar een inclusieve cultuur, een HAPPY Workplace waar mensen zich betrokken voelen bij de organisatiedoelen en waar ze volledig zichzelf kunnen zijn.

Tijdens onze zoektocht naar geschikte kandidaten streven we naar diverse talenten, die de wereld op verschillende manieren bekijken. Hierbij gaat het niet alleen om verschillen in geslacht of culturele achtergrond, maar ook om verschillende werkstijlen. Wij geloven dat een inclusief personeelsbestand een creatieve en innovatieve werkomgeving bevordert en op inspirerende wijze waarde kunnen toevoegen aan uw organisatie.

Hoe ziet inclusieve werving bij ons eruit?

Onze focus ligt op de werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken van de kandidaten. Naast de traditionele cv-beoordeling zoomen we in op deze kenmerken in relatie tot de rol en het team. Afhankelijk van de gewenste personeelsbehoefte zoeken we tijdens het recruitmentproces naar uitvoerders en denkers, vernieuwers en stabiliteitsbrengers, generalisten en specialisten.

Werkgerelateerde Persoonlijkheidsassessment

Als ervaren recruiter en gesprekspartner zijn wij aanwezig bij het eerste of tweede gesprek op locatie (of indien gewenst online). Kandidaten die worden uitgenodigd, bieden we een online assessment aan. Onze online Werkgerelateerde Persoonlijkheidsassessment toont de unieke eigenschappen van een kandidaat aan aan de hand van vijf dimensies:

  • Invloed: Eigenschappen gerelateerd aan de impact op de omgeving
  • Sociabiliteit: Cruciale kenmerken in persoonlijk contact
  • Gedrevenheid: Reflecteert de behoefte om prestaties te leveren
  • Structuur: De neiging tot organiseren
  • Stabiliteit: Emotionele evenwichtigheid en welzijn

Met inclusief werven als doelstelling, richt HAPPY Professionals zich op geschikte kandidaten die zich kenmerken als een uitvoerder, denker, vernieuwer, stabiliteitsbrenger, generalist of specialist. Afhankelijk van uw wervingsbehoefte.

Het doel van dit werkgerelateerd persoonlijkheidsassessment is om een beter begrip te krijgen van hoe iemands persoonlijkheidseigenschappen van invloed kunnen zijn op hun prestaties en gedrag op de werkplek.

Een hoge of lage score is hierbij niet per se goed of fout. Dit assessment stelt uw interne stakeholders in staat om een gefocust gesprek te houden met de kandidaat.

ONBOARDEN TALENT & 100 dagen Coaching

Na het onboarden helpt de Talent Scan de HAPPY Professional om haar of zijn specifieke talenten optimaal in te zetten. Hiermee prikkelen we de nieuwe collega en benoemt hij/zij zelf de belangrijkste uitdagingen en verbindt daar samen met de leidinggevende concrete actie aan voor de komende 100 dagen.

De scan kan worden worden uitgebreid met vijf losse coaching-sessies waarin onze 100 dagen coach aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling, kwaliteiten en valkuilen, de belangrijkste uitdagingen en resultaten voor de komende tijd, energieleveranciers en energiezuigers.

MEER WETEN OVER INCLUSIEF WERVEN?

Neem contact met ons op!