De eerste 100 dagen in een nieuwe baan zijn cruciaal. Wij geven tips en aanwijzingen om jouw talenten optimaal te benutten zodat je snel effectief en rendabel bent in de nieuwe organisatie.

Onze 100 dagen methodiek begint altijd met een uitgebreide Talent Scan van HFM. De zogeheten nulmeting. Verder bestaat ons traject uit een vijftal coachingsessies. De coach geeft niet alleen face-to-face coaching, maar heeft ook telefonisch contact. Tevens houden wij in overleg met de cliënt de werkgever op de hoogte van de vooruitgang, rekening houdend met de Wet Privacy.

De Talent Scan helpt jou succesvol te zijn in de nieuwe functie door jouw specifieke talenten optimaal te gebruiken. Je leest wat de talenten zijn, hoe je ze wel en hoe je ze niet moet gebruiken en hoe je ze verder kunt ontwikkelen in de nieuwe functie en nieuwe organisatie. Dit rapport is bedoeld om te stimuleren in je eigen ontwikkeling binnen de nieuwe baan door effectief gebruik te maken van jouw kracht én om daar acties aan te verbinden.

Onze 100 dagen Coach gaat op basis van positieve psychologie en de Talent Scan aan de slag met jouw:
• Persoonlijke ontwikkeling, kwaliteiten en valkuilen;
• Belangrijkste uitdagingen en resultaten voor de komende tijd;
• Energiegevers & energienemers;
• Eerste indrukken;

…en met wat je gaat ondernemen om die uitdagingen te realiseren en wat je daarbij nodig hebt van de leidinggevende.

Locatie van de begeleiding
Coaching is altijd prettig buiten de deur en wij werken bij voorkeur op ons kantoor in Naarden-Vesting, St. Vitusstraat 2-d (ook mogelijk na 17.00 uur).

Nameting
Na deze 100 dagen bieden wij een nameting aan door het afnemen van het online assessment HFM Develop. Dit assessment brengt het potentieel, de huidige performance en de ontwikkel mogelijkheden voor de medewerker aan met betrekking tot de gekozen competenties binnen het functieprofiel. Deze rapportage is inclusief het ontwikkel compas en 1 coachingsgesprek. Daarna kan de leidinggevende samen met de medewerker het ontwikkelcompas gebruiken als het Persoonlijk Ontwikkelplan voor het komende jaar!